Zaopatrzenie ortopedyczne obejmuje zespół czynności stanowiących dynamiczny proces stosowania różnego rodzaju mechanizmów technicznych w celu odtworzenia lub wykształcenia możliwie pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i zawodowej.
Są to przedmioty służące do leczenia i rehabilitacji nieprawidłowości (dysfunkcji) nie tylko narządu ruchu.

 

P A C J E N C I E

Sprzęt ortopedyczny musi spełniać określone warunki oraz kryteria, takie jak:

  • funkcjonalność (biomechanika),
  • wygoda (łatwość użytkowania),
  • niezawodność (odpowiednie i prawidłowe działanie ukierunkowane na funkcję),
  • trwałość i estetyka (jakość),

których wypadkowa decyduje o jego wartości użytkowej.

Od 2005 r. zaopatruję pacjentów dobierając sprzęt ortopedyczny w dziedzinie neurologii, rehabilitacji, ortopedii oraz w medycynie sportowej pod względem biomechaniki, zastosowania i funkcji (czynnościowej lub strukturalnej). Wykorzystuję doświadczenie jakie wyniiosłem odbywając praktyki w Skandynawskim Laboratorium Ortopedycznym  w Łodzi.

Zajmuję się doborem specjalistycznego sprzętu na co daję gwarancję oraz biorę pełną odpowiedzialność, umowa z NFZ.

Wykształcenie medyczne a także szereg kursów, szkoleń, udział w targach rehabilitacyjnych oraz doświadczenie pozwala mi na dobór w 99,9 % odpowiedniego rodzaju ortezy, gorsetu etc do danego schorzenia, urazu, uszkodzenia, rehabilitacji, sportu w zależności od zastosowania i wykorzystania.

Moich pacjentów zaopatruję w wybrany przeze mnie specjalistyczny sprzęt ortopedyczny (ortezy, gorsety, stabilizatory, pionizatory, sprzęt pomocniczy itd) produkowany przez najbardziej znane i renomowane światowe firmy: Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja , USA a także rodzime Polskie.
Dzięki czemu w mojej ofercie mam szeroką paletę różnego rodzaju sprzętu.

WAŻNE: Moje przedmioty ortopedyczne nie zawierają NEOPRENU, LATEXU, GUMY czyli substancji uczulających, rzutujących na jakość oraz obniżających komfort użytkowania.

Każdemu pacjentowi trafiającemu do mnie oferuję:

  • indywidualne dopasowanie aparatu, ortezy, gorsetu etc pod kątem schorzenia, urazu, dysfunkcji czy też użytkowania
  • dobranie odpowiedniego rozmiaru, kształtu, typu
  • wybór aparatu, sprzętu w zależności od i do okresu: rekonwalescencji, rehabilitacji, sportu oraz do długotrwałego użytkowania (nie zawsze taki sprzęt jest potrzebny)
  • instruktaż szkoleniowy (sposób założenia, zapięcia, ustawienia)
  • poradę fizjoterapeutyczną
  • bezpłatny dojazd do pacjenta

Moim celem jest również pokierowanie pacjenta do placówek takich jak: NFZ, MOPR, MOPS, PCPR, PFRON, fundacje, które wspierają osoby niepełnosprawne poprzez dofinansowanie np. sprzętu robionego na zamówienie, likwidacji barier w poruszaniu się, komunikowaniu itd oraz kierowanie pacjenta do różnych specjalistów w zakresie medycyny.

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego jest wniosek zlecenie zaopatrzenia ortopedycznego wystawiony przez lekarza specjalistę (chirurgii, neurologii, rehabilitacji, reumatologii,  ortopedii i/lub traumatologii, medycyny sportowej) ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzony w wybranym punkcie ewidencyjnym NFZ.

UWAGA Zlecenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia przez lekarza!!!

Każde zlecenie musi być zatwierdzone w oddziale wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego, a zrealizować je można u DOWOLNEGO ŚWIADCZENIODAWCY, mającego umowę z jakimkolwiek oddziałem wojewódzkim NFZ.

 

Posiadam umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.