Metoda NDT Bobath dla dorosłych

Metoda polegająca na badaniu i terapii pacjentów z neurogennymi zaburzeniami o charakterze zapalnym, zwyrodnieniowym, czy urazowym. Przede wszystkim natomiast jest to koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-czaszkowych.

W trakcie terapii stosuje się różne techniki, mające za zadanie ograniczanie niepoprawnych wzorców ruchowych i wywoływanie reakcji czuciowych, gdy ruch jest zbliżony do prawidłowego. W terapii metodą NDT-Bobath uczymy ruchu poprzez doświadczenia czuciowo-ruchowe, realizowane przez skórę i aparat ruchowy. Skóra przekazuje odczucie bólu, ucisku i temperatury, a aparat ruchowy przekazuje informacje dotyczące poczucia równowagi. Pacjent poznając swoje ciało uczy się nim posługiwać w sposób celowy.