Mulligan

Metoda (system) diagnostyczno-terapeutyczny, która ciągle rozwija się wraz z postępem medycyny i rozwojem badań naukowych. Brian Mulligan opracował techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy. Mulligan jest nowozelandzkim fizjoterapeutą, który przedstawił nową koncepcję diagnostyczno-terapeutyczną mobilizacji stawowej połączonej z ruchem (techniki NAGs, SNAGs, odwrotny NAGs, MWMs). Nowatorskie podejście jego konceptu polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta.

Celem podtrzymania efektu terapii łączy się ją z tapingiem medycznym tzw. plastrowanie białym plastrem medycznym.