Lehnert-Schroth

Metoda fizjoterapii stosowana w leczeniu skrzywień kręgosłupa. Jest to ortopedyczno-oddechowy system polegający na stosowaniu ćwiczeń w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. W korekcji skolioz, kifoskolioz i lordoskolioz wykonuje się ćwiczenia asymetryczne, a w korekcji odchyleń w płaszczyźnie strzałkowej (kifoza, lordoza) - symetryczne. Ćwiczenia powinny być wykonywane systematycznie i z dużą intensywnością. Skuteczne są nawet u ludzi dorosłych.

W metodzie wyróżnia się następujące ćwiczenia: wentylacyjne, mobilizacyjne, kształtujące (formujące), rozciągające-siłowe, elongacyjne (w zwisach).