Firma DTL to specjalistyczna praktyka medyczna założona i prowadzona przez wykwalifikowanego i czynnie pracującego fizjoterapeutę.

DTL działa na dwóch płaszczyznach:

  • świadczy usługi z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii oraz odnowy biologicznej
  • zajmuje się specjalistycznym zaopatrzeniem ortopedycznym w ramach umowy z NFZ.

Pomysł połączenia fizjoterapii i ortopedii zrodził się w wyniku:

  • obserwacji naszego społeczeństwa tj. starzejąca się populacja, siedzący tryb życia, pracy a co za tym idzie brak aktywności ruchowej, słaba kondycja fizyczna (wydolność) powyższe przyczynia się i powoduje zwiększoną podatność na urazy, wprowadza patologię i dysfunkcję
  • własnych doświadczeń nabytych podczas pracy z pacjentami jak i również dużego zapotrzebowania na usługi fizjoterapeutyczne a zwłaszcza ich coraz bardziej trudny i odległy dostęp w czasie w ramach kontraktów z NFZ
  • braku fachowości sprzedawców tj. odpowiedniej wiedzy medycznej z zakresu anatomii i biomechaniki a także schorzeń czy też urazów oraz słabą jakość i funkcjonalność  dobieranego dla pacjenta sprzętu ortopedycznego w sklepach medycznych.

 

Świadczę usługi z zakresu fizjoterapii i ortopedii w wygodnych dla Państwa warunkach domowych, na terenie województwa śląskiego.

Swoją ofertę kieruję do osób prywatnych jak i firm.

Pracuję najnowszymi metodami i środkami fizjoterapeutycznymi z zakresu: neurologii, ortopedii, pediatrii a także medycyny sportowej.

Dysponuję wysokiej klasy sprzętem ortopedycznym, który dopasowuję w zależności od potrzeb, zastosowania i wykorzystania do danego schorzenia, urazu, uszkodzenia etc. celem rehabilitacji, profilaktyki oraz sportu. Jako fizjoterapeuta biorę przede wszystkim pod uwagę funkcję i biomechanikę danego stawu, odcinka a co za tym idzie aparatu, ortezy itd. oraz funkcjonalność, trwałość i jakość wykonania przedmiotów i środków ortopedycznych.

Zasadą moich działań fizjoterapeutycznych jest indywidualne podejście do pacjenta tj. zastosowanie odpowiedniej terapii adekwatnej do zaistniałego problemu poprzez dopasowanie konkretnych technik i metod fizjoterapeutycznych oraz wspomaganie powyższego procesu przez np. dobór odpowiedniego środka zaopatrzenia ortopedycznego.

 

WAŻNE:
Ulga Rehabilitacyjna : Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Możecie Państwo również pobrać ją z mojej strony TUTAJ.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm. tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1541).

Zwrot kosztów z polisy ubezpieczeniowej : Po doznanym urazie np. wskutek wypadku komunikacyjnego, gdzie byliśmy stroną poszkodowaną (a nie sprawcą) mamy prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy, pokrywającego nasze koszty konsultacji lekarskich, leczenia i rehabilitacji, nawet gdy były dokonywane w gabinetach prywatnych. Podstawą do roszczenia jest posiadanie protokołu sporządzonego przez policję, straż miejską lub lekarza udzielającego nam pomocy. Zasada odszkodowań dotyczy również urazów, których doznaliśmy na terenie posesji, instytucji itd., których właściciele są zobowiązani do takiego ich utrzymania, aby zapewnić bezpieczne z nich korzystanie.